Ο ΑΕΡΑΣ και οι ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - Η Ποιότητα του Αέρα

Ποιότητα του ΑΕΡΑ

Καπνός και νέφος πάνω από την Ινδονησία
Indonesia.
TOMS Earth-
probe (22/10/97). Πηγή:
NASA/GSFC.

Πώς τα δορυφορικά μέσα παρακολουθούν την ατμοσφαιρική ρύπανση

Αυτή η εικόνα δείχνει μια τεράστια κηλίδα καπνού (άσπρο) που αναμειγνύεται με νέφος πάνω από την Ινδονησία. Τα χρώματα αντιπροσωπεύουν αποκλίσεις ποσών του όζοντος (εκφρασμένα σε μονάδες Dobson).

Το νέφος αποτελείται από χαμηλού επιπέδου τροποσφαιρικό όζον και μικροσκοπικά σωματίδια που παράγονται συνήθως από τις βιομηχανίες και τις μεταφορές.

Αυτό το στρώμα ρύπανσης είχε προκληθεί από τις πολλές πυρκαγιές που κατανέμονταν σε νησιά της Ινδονησίας το δεύτερο εξάμηνο του 1997.

Ερώτηση: τι σχέση έχουν οι δορυφόροι με την μόλυνση του αέρα;