ΓΗ και ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - Γεωλογία

Escondida mine ASTER SWIR image Πηγαίνετε στην εικόνα του VNIR

Ορυχείο Escondida (Χιλή).
ASTER/Terra (23/04/00).
Πηγή: NASA/GSFC/METI/
ERSDAC/JAROS/ASTER
Science Team.

Οι δορυφόροι στην γεωλογική αναζήτηση

Στην καρδιά της Ερήμου Atacama στο βόρειο τμήμα της Χιλής, βρίσκεται το μεγαλύτερο ορυχείο του κόσμου που περιέχει χαλκό, χρυσό και άργύρο.

Και οι δύο εικόνε προέρχονται από την ίδια άποψη μέσον ASTERAster της ανοικτής επιφάνειας τού ορυχείου.

Η ορατή-εγγύς υπέρυθρη (VNIR) εικόνα δείχνει την περιοχή όπως θα την βλέπαμε μέσα από ένα αεροπλάνο με το γυμνό μάτι.

Στην μικροκύματη υπερύθρη (SWIR) εικόνα, το ορυχείο φαίνεται εντελώς διαφορετικό. Χάλκινα πετρώματα εμφανίζονται στο πράσινό τους χρώμα. Οι εξορθχομένες περιοχές εμφανίζονται με κοκκινωπή-μπεζ απόχρωση.

Ερώτηση: Πώς φαίνεται από το επίπεδο του εδάφους;