ΝΕΡΟ, ΓΗ και ΚΛΙΜΑ - Η παγκόσμια βιόσφαιρα

Global biosphere and CO2.
SEaWiFs και εδαφικά δεδομένα.
Πηγή: GSFC/NASA,
SeaWiFS Project, GeoEye.

Earth breathing from space

Αυτό το κινούμενο σχέδιο δείχνει τη βιόσφαιρα εκπροσωπευόμενη ως συγκέντρωση φυτοπλαγκτού πάνω από τον ωκεανό και ως δείκτη βλάστησης πάνω από το έδαφος. Αντίστοιχες συγκεντρώσεις του άνθρακα του διοξειδίου από επίγειες μετρήσεις στο Χαβάη εμφανίζονται στο πρώτο πλάνο.

Με την πάροδο του χρόνου, παρατηρήσετε πως το "πρασίνισμα" του εδάφους αλλάζει σε αντιστοιχία με τις εκπομπές CO2, που μειώνονται καθώς το βόρειο ημισφαίριο πρασινίζει.

Παρά αυτές τις ετήσιες ταλαντώσεις στις εκπομπές CO2 στο γράφημα, η γενική τάση είναι ανοδική.

Ερώτηση: Γιατί είναι τόσο ενδιαφέρουσα η χρονική σειρά;