ΝΕΡΟ και ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙ - Πετρελαιοκηλίδες

Πετρελαιοκηλίδα στην La Coruña

Πετρελαιοκηλίδα στην La Coruña
(Ισπανία).

SAR/ERS-1 (13/12/92 και
2/01/93). Πηγή: ESA.

Παρακολούθηση της θαλάσσιας ρύπανσης

Αυτή η πολυ-emporal εικόνα από ραντάρ δείνει την μεγάλη πετρελαιοκηλίδα που προκλήθηκε από το πετρελαιφόρο "Αιγαίο Πέλαγος" κοντά στην ακτή της Galician.

Το πλοίο βγήκε από την πορεία του εξαιτίας των δυνατών ανέμων και της κακή ορατότητα. It broke off και έγινε έκρηξη, χύνοντας παραπάνω από 70,000 τόνους πετρέλαιου στον ωκεανό.

Η πλήρη έκταση της θαλάσσιας ρύπανσης - στις 13 Δεκεμβρίου 1992 - φαίνεται στο σκούρο πράσινο χρώμα. Αυτό που απέμεινε μετά από τρεις εβδομάδες φαίνεται από το πιο ανοιχτό χρώμα.

Ερώτηση: Πως μπορεί η τηλεπισκόπηση να βοηθήσει στην ανίχνευση της θαλάσσιας ρύπανσης