ΑΕΡΑ, ΝΕΡΟ and ΚΛΙΜΑ - Ελ Νίνο και Ελ Νίνα

Ελ Νίνο και Ελ Νίνα

Ύψος της επιφάνειας του ωκεανού.
TOPEX/POSEIDON-Jason 1
δεδομένα (Noέμβ.97 and Φεβρ.99).
Πηγή: NASA/JPL.

Παρακολουθώντας το Ελ Νίνο

Αυτές οι εικόνες έχουν παραχθεί χρησιμοποιώντας μετρήσεις του ύψους της επιφάνειςα τηε θάλασσας που ελήφθησαν από δορυφορικά δεδομένα.

Το κόκκινο και το λευκό χρώμα του ανατολικού τροπικού Ειρηνικού στην επάνω εικόνα δείχνει υψηλότερο από το κανονικό ωκεανικό επίπεδο λόγω συσσώρευσεις ζεστού ωκεανικού νερού κατά τη διάρκεια του Ελ Νίνο.

Η κάτω εικόνα δείχνει το ωκεανικό επίπεδο κατά τη διάρκεια της Ελ Νίνα όταν υπάρχει ζεστό νερό από upwelling στον νατολικό τροπικό Ειρηνικό.

Αυτή η ταλάντωση του συστήματος στην ωκεανο-ατμόσφαιρα έχει κακές καιρικές συνθήκες και κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις για ολόκληρο τον πλανήτη.

Ερώτηση: Πως ξέρουμε ότι οι ωκεανοί δεν είναι επίπεδοι;