Δασοπυρκαγιές και η μόλυνση του αέρα

Από που προέρχεται η ρύπανση;

Το 1997, ισχυρές Ινδονησιακές δασοπυρκαγιές εκπέμπαν καπνό που παρέμεινε στάσιμος πάνω από τη Νοτιοανατολική Ασία, και αιθαλομίχλη που σκορπίστηκε πιο γρήγορα σε όλη την περιοχή του Ινδικού Ωκεανού προς την Ινδία. Η διαφορετική κυκλοφορία συνέβη επειδή οι ρύποι ήταν σε διαφορετικά στρώματα της ατμόσφαιρας.

Η κατάσταση αυτή επιδεινώθηκε από το Ελ Νίνο, που είχε ήδη αυξήσει το πάχος του νέφους πάνω από την περιοχή.

Την ίδια στιγμή, επιπλέον νέφος από τις αφρικάνικες πυρκαγιές κατατέθηκε πάνω από τον Ινδικό Ωκεανό και σε συνδυασμό με το νέφος από την Ινδονησία, δημιούργησε μία τεράστια εναέρια κουβέρτα ρύπων.

Zoom Sign
Deforestation in Indonesia
Κάψιμο τροπικού δάσους για να καθαριστεί η γη για την εύρεση φοινικέλαιου στη Σουμάτρα, Ινδονησία. Φωτογραφία: © WWF-Canon/Mark Edwards.


Μεταξύ Ιουλίου και Νοεμβρίου 1997, από τις εκπομπές των ινδονησιακών πυρκαγιών προκλήθηκε σημαντική ατμοσφαιρική ρύπανση σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ασία. Τα επικίνδυνα σωματίδια που βρίσκονται στο καπνό προκάλεσαν προβλήματα στην ποιότητα του αέρα και στην υγεία όπως το άσθμα, τις λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, μειωμένη πνευμονική λειτουργία, και ερεθισμός στα μάτια και το δέρμα.

Αποψίλωση των δασών στην Ινδονησία

Η Ινδονησία ήταν ακόμα πυκνά δασωμένη μέχρι το 1950. Σαράντα τοις εκατό των δασών που υπήρχαν το 1950 αποψιλώθηκαν στα επόμενα 50 χρόνια.

Εκατομμύρια εκτάρια δάσους χάνονται εφόσον γίνεται η μητρική απάλειψη των δασών, τα οποία θυσιάζονται για φυτείες βιομηχανικής ξυλείας για την παραγωγή χαρτοπολτού και χαρτιού, για τη μετατροπή σε βιομηχανικές καλλιέργειες όπως το φοινικέλαιο, καθώς και εξορυκτικές δραστηριότητες.

Ωστόσο, η υλοτομία και ιδιαίτερα η παράνομη υλοτομία, λέγεται ότι είναι ένα από τα κύρια αίτια τις απώλειας των δασών.

Η καύση είναι η φθηνότερη και πιο γρήγορη μέθοδο εκκαθάρισης της γης για να μπορεί να στραφεί προς τις καλλιέργεια φυτείας. Μεγάλες δασικές περιοοχές της Νότιας Ασίας καίγονται κάθε χρόνο. Αυτό μπορεί να προκαλέσει τεράστια ατμοσφαιρική ρύπανση, όταν οι πυρκαγιές γίνονται ανεξέλεγκτες.

Μάθετε περισσότερα στην σελίδα για την αποψίλωση των δασών.


Toggle: Debug