Τι σχέση έχουν οι δορυφόροι με την ατμοσφαιρική ρύπανση;

Η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να ορίζεται από την παρουσία στην ατμόσφαιρα ενός ή περισσοτέρων ρυπαντών σε τέτοια ποιότητα και διάρκεια, ώστε να είναι ζημιογόνα (ή να έχει τάση να είναι) για την υγεία ή την ευημερία των ανθρώπων, ζώων ή φυτών. Αυτές οι προσμείξεις μπορεί να είναι χημικές ουσίες, σωματίδια ή βιολογικά υλικά.

Συνεχής δορυφορικές παρατηρήσεις βοηθούν τους επιστήμονες να παρακολουθούν τις συγκεντρώσεις των ατμοσφαιρικών ρύπων, από το τοπικό στο παγκόσμιο επίπεδο.

Ποιότητα Αέρα

Δείτε πώς οι δορυφόροι παρακολουθούν την ατμοσφαιρική ρύπανση:
Ενότητα Κατανόηση των φασμάτων από τη Γη
και Ενότητα Τηλεπισκόπηση με τη χρήση λέιζερ !Zoom Sign
Φωτιές
Αυτή η εικόνα Envisat δόθηκε στις 9 Αυγούστου 2006 και δείχνει μερικές από τις πυρκαγιές που μαίνονται σε ολόκληρη τη βορειοδυτική Ισπανία και την Πορτογαλία. Πηγή: ESA.

Toggle: Debug