ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - Γεωργία

Kansas circular fields

Χωράφια στο Κάνσας (ΗΠΑ).
ASTER/Terra (24/06/01).
Πηγή: NASA/GSFC/METI/
ERSDAC/JAROS/ASTER
Science Team.

Μια επισκόπηση των αγροτεμαχίων

Στο νοτιοδυτικό Κάνσας, τα περισσότερα πεδία έχουν κυκλικό σχήμα, λόγω της κέντρο-στροφέας άρδευσης. Αυτή η εικόνα ASTER δείχνει χωράφια που είναι 800 και 1,600 μετρα σε διάμετρο.

Οι πράσινες περιοχές της εικόνας είναι υγιή βλάστηση. Τα πιο ανοιχτόχρωμα καλλιεργημένα πεδία είναι χέρσες ή έχει γίνει πρόσφατα η συγκομιδή. Κοινές καλλιέργειες είναι το καλαμπόκι, σιτάρι και σόργο.

Στην Ευρώπη, οι δορυφορικές μετρήσεις των πεδίων, το ακριβές μέγεθος των αγροτεμαχίων χρησιμοποιούνται σε διπλό έλεγχο της δήλωσης της γης του καλλιεργητή γης για τις επιδοτήσεις.

Ερώτηση: Πως είναι δυνατόν να εντοπιστούν τα διάφορα είδη καλλιεργειών από το διάστημα;