ΓΗ - Φυσική Κληρονομιά

Λίμνη Ichkeul (14/11/01) Πηγαίνετε στην εικόνα του 2005

Lake Ichkeul (Τυνησία).
ASTER/Terra (14/11/01 and
29/07/05). Πηγή:
NASA/GSFC/METI/ERSDAC/ JAROS/ASTER Science Team.

Φυσική Παγκόσμια Κληρονομιά

Η λίμνη και οι υγρότοποι στο Ichkeul στην Τυνησία ήταν κάποτε ένα σημαντικό σημείο όπου σταματούσαν τα αποδημητικά πουλιά κάθε χρόνο.

Η αύξηση της αλατότητας απείλησε το οικοσύστημα και το πάρκο βρίσκεται στον κατάλογο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς του UNESCO των τόπων που κινδυνεύουν από το 1996 έως το 2006. Τώρα η τυνησιακή κυβέρνηση έχει αναλάβει μέτρα για να μειωθεί η αλατότητα, και τα πτηνά αργά αργά ξαναγυρίζουν.

Συγκρίνετε τις δύο εικόνες: το 2005, το νερό έχει υψηλότερο επίπεδο και ένα μεγάλο τμήμα της λίμνης φαίνεται κόκκινο λόγω της παρουσίας των υδρόβιων φυτών.

Ερώτηση: Πώς είναι τηλεανίχνευση χρήσιμη στη διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς;