ΝΕΡΟ και ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - Τήξη πάγου

Αποσύνθεση υφαλοκρηπίδας Wilkins

Αποσύνθεση υφαλοκρηπίδας Wilkins
(Ανταρτική).
Formosat-2
(08/03/08). Πήγη: Cheng-
Kung University and Taiwan
Space Organisation.

Τηλεσκόπηση για την παρακολούθηση των πόλων

Τον Φεβρουάριο του 2008, έγινε αποσύνθεση μιας υφαλοκρηπίδας στην χερσόνησο της Ανταρκτικής. Έγινε ένα πλωτό βουνό από παγόβουνα, θράψαλα πάγου και διάσπαρτα κρύσταλλα πάγου, παγιδευμένα από τα παγομένα θαλασσινά νερά.

Παρατηπήσετε τα διάφορα μεγέθοι, σχήματα και αφές των παγοθράψαλων. Όπως φαίνονται από το διάστημα, είναι σαν ένα μοντέλο κλίμακας, αλλά στην πραγματικότητα, μερικά από τα μεγάλα παγόβουνα έιναι στο μέγεθος των 700 μέτρων σε μάκρος.

Όλα αυτά είναι πολύ πιθανόν το αποτέλεσμα των αυξανόμενων θερμοκρασιών στην χερσόνησο της Ανταρκτικής, η οποία κατά τα τελευταία 50 χρόνια είδε μια από τις πιο ραγδαίες αύξησεις της θερμοκρασίας σε όλο τον πλανήτη.