ΝΕΡΟ - Ωκεανικά ρεύματα

Το ρεύμα του Κόλπου

Το ρεύμα του Κόλπου (Ατλαντικό).
MODIS/Terra (27/05/07).
Πηγή: SSEC EOS Direct
Broadcast.

Τα ωκεανικά ρεύματα από το διάστημα

Στις 25 Μαΐου 2007, το μέσο MODIS πήρε αυτή την θεαματική εικόνα με το Ρεύμα του Κόλπου στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Το Ρεύμα του Κόλπου επηρεάζει το κλίμα της ανατολικής ακτής της Βόρειας Αμερικής και της δυτικής ακτής της Ευρώπης.

Τα λάθος χρώματα στην εικόνα αντιπροσωπεύουν τις μετρήσεις "θερμοκρασίας φωτεινότητας", οι οποίες συνδυάζουν την θερμική ακτινοβολία που ελήφθει από την επιφάνεια της θάλασσας και πάνω από την υγρή ατμόσφαιρα.

Τα κόκκινα pixel δείχνουν τα πιο ζεστά νερά (25°C) που διακινούνται μαζί με το ωκεανικό ρεύμα.

Ερώτηση: Γιατί είναι σημαντικό να μελετηθούν τα ωκεανικά ρεύματα από το διάστημα;