ΝΕΡΟ, ΓΗ και ΚΛΙΜΑ- Παράκτιο φούσκωμα υδάτων

Φούσκωμα υδάτων

Φούσκωμα υδάτων κατά μήκους της Σαχάρας
Σαχάρας.
MERIS/Envisat
(22/03/02). Πηγή: ESA.

Όταν τα γόνιμα ύδατα συναντάνε ερημικά εδάφοι

Μια τεράστια περιοχή φυτοπλαγκτού παρήχθη από το μηχανισμό upwelling κατά μήκους της Δυτικής Ακτής της Αφρικής κοντά στην Μαυριτανίας.

Σε περιοχές που υποφέρουν από αυτό το φαινόμενο, τα βαθύ νερό αντλούνται στην επιφάνεια από τους δυνατούς ανέμους. Αυτό το βαθύ νερό αίναι πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά που παρέχουν φυτοπλαγκτο τα οποία με την σειρά τους διατηρούν ολόκληρη την τροφική αλυσίδα.

Το παράκτιο φούσκωμα δημιουργεί εύφορες ωκεανικές ακτές και σημαντικά αλιευτικά πεδία. Ωστόσο, δημιουργεί επίσης μια δροσερή και σταθερή παράκτια ατμόσφαιρα με πολύ χαμηλές βροχοπτώσεις, που αποτελούν ορισμένες από τους ξηρότερους έρημους σε όλο την Γη.

Ερώτηση: Γιατί να γίνεται μελέτη των ρευμάτων των ωκεανών από το διάστημα;