ΑΕΡΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ και ΚΛΙΜΑ - Παγκόσμια αλλαγή

Διανομή CO2

Μηνιαίος μέσος όρος μεσο-τροποσφαιρικού CO2.
AIRS/Aqua (Ιούλιος 2003).
Πηγή: NASA/JPL.

Τηλεπισκόπηση για τη μέτρηση του διοξειδίου του άνθρακα

Ο διοξείδιος του άνθρακα (CO2) είναι το πιο σημαντικό αέριου του θερμοκηπίου το οποίο αυξάνεται σε πυκνότητα εξ'αιτίας ανθρώπινων δραστηριοτήτων.

Οι εξομοιωτές για το κλίματος χρησιμοποιούν δορυφορικά δεδομένα να μελετήσουν την διανομή και μεταφορά παγκοσμίου CO2, και να βελτιώσουν τα μοντέλα τους.

Ο χάρτης δείχνει υψηλά πρότυπα εκπομπών CO2 (στα κόκκινα) Προπαντώς στον Βόρειο Ημισφαίριο. Και, μάλιστα, η εκπομπή του CO2 από καύση ορυκτών καυσίμων είναι πιο ψηλή στο Βόρειο Ημισφαίριο απ'ότι στο Νότιο Ημισφαίριο.

Ερώτηση: Μπορούν οι δορυφόροι να μετρήσουν την παγκόσμια αλλαγή;