ΓΗ - Ηφαίστεια

Το Ηφαίστειο Tungurahua

Ηφαίστειο Tungurahua
(Εκουαντόρ).
ASTER/Terra
(16/10/06). Πηγή: Michigan
Tech University and EPN.

Ηφαίστεια υπό υψηλή εποπτεία

Αυτή η εικόνα δείχνει την έκρηξη του ηφαιστείου Tungurahua στον Ισημερινό, τον Αύγουστο του 2006.

Αυτή η ψευδής έγχρωμη εικόνα δημιουργήθηκε με το συνδυασμό εγγραφών από το ASTER στην μικροκυματική υπέρυθρο, την εγγύς υπέρυθρο και τα πράσινα μήκη κύματος του φωτός.

Το λαμπερό κόκκινο σημείο στη κορυφή δείχνει μια περιοχή έντονης θερμότητας.

Η τέφρα φαίνεται σαν ένα φωτεινό μοβ σύννεφο, ενώ τα σύννεφα θα φαινόταν λευκά .

Οι ουλές από προηγούμενες εκρήξεις είναι επίσης ορατές: τα βαθύ μοβ ποταμάκια είναι αποτέλεσμα από τις προηγούμενες ροές λάβας που στερεοποιήθηκαν αργότερα.