Περισχόμενα

Βοήθεια !
Πώς να περιηγηθείτεβρείτε το δρόμο σας σε αυτή την ενότητα
Πρόγνωση καιρού
Πώς να προβλέψετε τον αυριανό καιρό
Σφοδρές καταιγίδες
Παρακολουθώντας τους κυκλώνες, τις θύελλες και τους τυφώνες
Ποιότητα αέρα
Πώς τα δορυφορικά μέσα παρακολουθούν την ατμοσφαιρική ρύπανση
Όζον
Οι δορυφόροι παρατηρούν την τρύπα
Παγκόσμια αλλαγή
Η τηλεπισκόπηση για τη μέτρηση του διοξειδίου του άνθρακα
Ελ Νίνιο και Ελ Νίνια
Παρακολουθώντας το Ελ Νίνιο
Βιοποικιλότητα
Οι δορυφόροι προστατεύουν την βιοποικιλότητα
Κατάσταση βλάστησης
Παρατηρώντας την πράσινη βλάστηση σε όλο τον κόσμο
Κάλυψη γης
Χρήσιμες πληροφορίες στο παγκόσμιο επίπεδο
Ηφαίστεια
Σε υψηλή εποπτεία
Φυσική Κληρονομιά
Φυσική Παγκόσμια Κληρονομιά
Έρημοι
Η τηλεσκόπηση στον έρευνα των ερήμων
Αποψίλωση των δασών
Οι δορυφόροι παρατηρούν τα δάση μας
Γεωλογία
Δορυφόροι για γεωλογική αναζήτηση
Παγκόσμια βιόσφαιρα
Η Γη αναπνέει από το διάστημα
Μοντέλα 3D
Δίνοντας ύψος στα τοπία
Παράκτιες ζώνες
Η θάλασσα δεν είναι πάντα μπλε
Κοραλλιογενείς ύφαλοι
Οι δορυφόροι παρατηρούν την υγεία των κοραλλιογενών υφάλων
Ωκεανικά ρεύματα
Τα ρεύματα όπως φαίνονται από το διάστημα
Πλημμύρες
Οι δορυφόροι βοηθούν στον έλεγχο των πλημμυρών
Τήξη πάγου
Η τηλεσκόπηση παρατηρεί τους πόλους
Πετρελαιοκηλίδες
Στα ίχνη της θαλάσσιας ρύπανσης
Ανθίσεις
Το γρασίδι της θάλασσας όπως φαίνεται από τους δορυφόρους
Παράκτιο Coastal φούσκωμα υδάτων
Όταν τα γόνιμα ύδατα εισέρχονται σε ερημικα εδάφη
Ανθρώπινες κατασκευές
Ανθρώπινες κατασκευές όπως φαίνονται από το διάστημα
Πόλεις
Μια μοναδική θέα στα αστικά τοπία
Γεωργία
Μία περίληψη στα αγροτεμάχια
Γεωργία Ακρίβειας
Όταν οι δορυφόροι και τα τρακτέρ δουλεύουν δίπλα δίπλα...
Πολιτιστική Κληρονομιά
Διαστημο-αρχαιολογία
Κουίζ
κάνετε ένα από τα κουίζ!
Μάθετε περισσότερα
Κατάλογος συμπληρωματικών πληροφοριών για συγκεκριμένα θέματα.
Πηγές εικόνων
Κατάλογος πηγών εικόνων και πιστώσεις.
Σύνδεσμοι
Κατάλογος με χρήσιμες εξωτερικούς σύνδεσμους.
Συγγραφείς
Κατάλογος συγγραφέων που δημιούργησαν αυτή την ενότητα.
Γωνία του δασκάλου
Κατάλογος φύλλων εργασίας και σχετικών πληροφοριών για χρήση στην τάξη.
Toggle: Debug