Πως παρακολουθούν οι δορυφόροι την αποψίλωση των δασών;

Δορυφορικές εικόνες έχουν συλλεγεί τα τελευταία 50 χρόνια.

Η σύγκριση πραγματικών εικόνων με ιστορικά στοιχεία μας επιτρέπουν να δούμε την ανάπτυξη και την πρόοδο της απερήμωσης.

Έτσι χρησιμοποιούν οι επιστήμονες τα δεδομένα τηλεανίχνευσης για την παρακολούθηση της προόδου της απερήμωσης.

Περισσότερες πληροφορίες στην
Ενότητα 11 - Διαχείριση των φυσικών πόρων !Zoom Sign
Ανεμοθύελλα
Ανεμοθύελλα στην Βόρεια Αφρική, όπως φαίνεται από το MODIS επί το Aqua (01/03/05). Το δέλτα του Νείλου φαίνεται καθαρά στα δεξιά.
Πηγή: NASA/GSFC/MODIS Rapid Response Team, Jacques Descloitres.

Toggle: Debug