ΝΕΡΟ - Κοραλλιογενείς ύφαλοι

Ατόλες στον Ειρηνικού

Ατόλες στον Ειρηνικού.
IKONOS (23/09/01).
Πηγή: GeoEye.

Οι δορυφόροι παρακολουθούν την υγεία των κοραλλιογενών υφάλων

Αυτή η εικόνα IKONOS 4-μέτρων ψηφίσματος δείχνει μέρος ατόλων στον Ειρηνικό Ωκεανό. Οι ατόλες είναι κοραλλιογενείς νησιά που περικυκλώνουν μια λιμνοθάλασσα.

Οι κοραλλιογενείς ύφαλοι είναι μερικά από τα πιο ποικίλα και πολύτιμα οικοσυστήματα στη Γη. Φιλοξενούν μυριάδες υφάλικών ψαριών και ασπόνδυλων ειδών.

Ωστόσο, οι ύφαλοι παγκοσμίως απειλούνται ολοένα και περισσότερο από τη λεύκανση των κοραλλιών. Οι επιστήμονες χρησημοποιούν δορυφορικά δεδομένα για την έρευνα και και την χαρτογράφηση της κοραλλιογενείς πτώσης σε όλο τον κόσμο.

Ερώτηση: Πώς μπορούν να βοηθήσουν οι δορυφόροι στη μελέτη και την προστασία των κοραλλιογενών υφάλων;