ΓΗ - Κατάσταση βλάστησης

Μηνιαίες παγκόσμιες εικόνες
MODIS/Terra (2004).
Πηγή: Reto Stockli, NASA
Earth Observatory.

Παρακολούθηση πράσινης βλάστησης σε όλο τον κόσμο

Η κάθε συνολική εικόνα σε αυτό το κινούμενο σχέδιο είναι ένα μωσαϊκό με παρατηρήσεις MODIS ενός μήνα.

Παρατηρήστε το πρασίνισμα και τον θάνατο της βλάστησης σε εύκρατες περιοχές, όπως την Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη. Μπορείτε να δείτε την πρόοδο και την υποχώρηση της κάλυψης χιονιού στο Βορείο Ημισφαίριο; Στεγνές και υγρές εποχές στις τροπικές περιοχές μπορεί επίσης να παρατηρηθούν.

Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν αυτό το είδος χρονοσειρών για την παρακολούθηση της εποχιακής και της ετήσιας εξέλιξης της πράσινης βλάστησης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Question: Γιατί είναι τόσο ενδιαφέρουσες οι χρονικές σειρές;