ΝΕΡΟ - Ανθίσεις

Άνθιση φυκιών

Bay of Bisquay (Ατλαντική).
MERIS/Envisat (17/05/04).
Πηγή: ESA.

Το γρασίδι της θάλασσας όπως φαίνεται από δορυφόρο

Αυτή η εικόνα από MERIS δείχνει μία μεγάλη άνθιση φυτοπλανγκτόν σε χρώμα θαλασσινογαλάζιο στο Bay of Biscay, μεταξύ Ισπανία και Γαλλία.

Τα φυτοπλανγκτόν είναι μικροσκοπικά θαλάσσια φυτά τα οποία επίσης χρησιμοποιούν την πρασινό-χρωμη χλοροφύλλη να εκτελούν φωτοσύνθεση.

Όταν η συγκέντρωση When the concentration του φυτοπλανγκτόν είναι υψηλή, το πλανγκτόν συνολικά χρωματίζει τα ωκεανικά νερά. Αυτό το φαινόμενο άνθισης μπορεί να προκαλείται από την τεράστια παροχή θρεπτικών συστατικών και τις ευνοϊκές συνθήκες φωτισμού.

Ερώτηση: Πως μπορεί η εικονογράφηση από δορυφόρο να χρησιμοποιηθεί στην παρακολούθηση των ανθίσεων φυκιών;