ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - Γεωργία ακρίβειας

Δείκτης πράσινη βλάστησης

Δύναμη βλάστησης.
Δεδομένα από Quickbird.
Πηγή: DigitalGlobe.

Όταν οι δορυφόροι και τα τρακτέρ δουλεύουν πλάϊ πλάϊ...

Σε αυτή την εικόνα, το μπλε χρώμα δείχνει υψηλή δύναμη βλάστησης, ενώ το κίτρινο δείχνει μέτριο δύναμη και το κόκκινο είναι ένδειξη χαμηλής ενεργητικότητας.

Οι τοπικές καλλιέργειες χαμηλής ενεργεικότητας μπορεί να είναι ένδειξη έλλειψης νερού, παρουσία εχθρών ή έλλειψη λίπανσης.

Στη γεωργία ακριβείας, οι γεωργοί χρησιμοποιούν αυτό το είδος λεπτομερών δορυφορικών δεδομένων να εντοπίσουν τα προβλήματα στο αποχετευτικό δίκτυο, και επίσης προβλήματα με τα έντομα και τα ζιζάνια.

Μπορούν να μάθουν που χρειάζονται τα λιπάσματα, και που δεν χρειάζονται. Μπορούν να ανακαλύψουν παράσιτα και να ψεκάσουνι μόνο τις μολυσμένες περιοχές.

Ερώτηση: Πως ανιχνεύουν οι δορυφορικοί αισθητήρες την υγεία των καλλιεργειών;