Γιατί να γίνεται η μελέτη των ωκεανικών ρευμάτων από το διάστημα;

Επειδή τα ωκεανικά ρεύματα παίζουν πολλούς ρόλους!

Δροσίζουν τα τροπικά μέρη και ζεσταίνουν τα υψόμετρα. Επηρεάζουν τις βροχοπτώσεις σε όλο τον κόσμο, δημιουργώντας καποιες φορές ξηρασίες, άλλες πλημμύρες. Δημιουργούν γόνιμους ιχθυότοπους σε μια περιοχή, και ωκεανικούς ερήμους σε άλλη. Μεταφέρουν πλοία, αλλά μπορεί επίσης να στείλουν ρύποι που απελευθερώνονται από τη μια χώρα στην παραλία της γειτονικής χώρας.

Περισσότερες πληροφορίες στην
Ενότητα Τα ωκεανικά ρεύματα που μετρούνται από το διάστημα!Zoom Sign
Θερμοκρασία και τρέχουσα ταχύτητα του Κολπικού Ρεύματος
Θερμοκρασία και τρέχουσα ταχύτητα του Κολπικού Ρεύματος. Πηγή: CIMAS.

Toggle: Debug