Μήπως είπατε 'φυτοπλανκτόν';

Τί είναι το φυτοπλανκτόν;

Το φυτοπλανκτόν είναι το πιο άφθονο ζωτικό είδος που βρίσκεται στον ωκεανό. Αποτελεί μικροσκοπικά θαλάσσια φυτά που απιπλέουν πάνω ή κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας.

Τα μικροσκοπικά πλαγκτόν έχουν ονομαστεί ' το χόρτο της θάλασσας ', επειδή είναι η βασική τροφή στην οποία εξαρτούνται όλα τα άλλα είδη θαλάσσιας ζωής. Ακόμα εμείς, που ζούμε πάνω στη γη, δεν θα μπορούσαμε να υπάρχουμε χωρίς τους: παρά το γεγονός ότι αποτελούν λιγότερο από το 1% της συνολικής βιομάζας, το φυτοπλαγκτόν εκτελεί το ήμισυ του συνόλου όλης της φωτοσύνθεσης που λαμβάνει χώρα, εκπνέωντας οξυγόνο στην ατμόσφαιρα.

Επίσης απορροφούν ένα μεγάλο μέρος από το πλεόνασμα του διοξείδιου του άνθρακα που παράγεται από την ανθρώπινη δραστηριότητα, καταπραϋνωντας το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Τί είναι οι ανθίσεις;

Η άνθιση έιναι μία πληθυσμιακή έκρηξη πλανκτόν. Οφείλεται στις ειδικές ευνοϊκές καταστάσεις φωτός ή στον εθτροφισμό του νερού.

Ο ευτροφισμός χαρακτιρίζεται από μία τεράστια άφιξη θρεπτικών ουσιών. Προκαλείται είτε από τις φυσικές και εποχιακές διαδικασίες ή έμμεσα από τις ανθρώπινες δραστηριότητες (ρύπανση θρεπτικών ουσιών).

Zoom Sign
Κόκκινη παλίρροια
Αυτή η κόκκινη παλίρροια είναι μία περίπτωση τοξικής άνθισεις φυκιών. Φωτογραφία: Alexander Mustard/NOCS.
Περισσότερες πληροφορίες για τις ανθίσεις φυτοπλανκτού στην:
Zoom Sign
Φυτοπλανκτόν
Θαλλάσιο φυτοπλανκτόν όπως φαίνεται από μικροσκόπιο. Φωτογραφία: N. Sullivan/NOAA/Department of Commerce.

Ορισμένα είδη φυτοπλανκτού είναι επικίνδυνα

Ορισμένα μικροσκοπικά είδη φυκιών μπορεί να είναι επικίνδυνα. Εάν εξαπλωθούν ανεξέλεγκτα κατά την διάρκεια ευνοΙκών καταστάσεων άνθισης, μπορούν να εξασθενίσουν το νερό ή το οξυγόνο και να προκαλέσουν ασφυξία στα μεγαλύτερα ψάρια. Άλλα είδη μπορούν να απελευθερώσουν τοξικές ουσίες στο νερό. Αυτές οι περιπτώσεις αποκαλούνται Βλαβερές Ανθίσεις Φυκιών (HABs).

Η έγκαιρη ανίχνευση φυκιών από δορυφόρο επιτρέπει στους υδατοκαλλιεργητές να πάρουν δείγματα από τισ ανθίσεις, και - αν οι ανθίσεις βρεθούν επιβλαβές - να θέσει σε εφαρμογή στρατηγικές μετριασμού, όπως την άντληση οξυγόνου μέσα στο νερό γύρω από τα ψάρια που βρίσκονται μέσα σε κλουβιά.

Zoom Sign
Νεκρά ψάρια, μλια κατάσταση που προκλήθηκε από HAB. Φωτογραφία: Alexander Mustard/NOCS.

Toggle: Debug