Πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι δορυφορικές εικόνες στην παρακολούθηση των φυκιών;

Η δορυφορική φωτογράφιση από μόνη της δεν αρκεί για να προσδιορίσει τα είδη φυτοπλαγκτού (επιβλαβές ή μη) που είναι σε ανθοφορία, αλλά κατά τη διάρκεια περιόδων χωρίς σύννεφα, τα δορυφορικά δεδομένα είναι ουσιαστικής σημασίας για την παρακολούθηση της καθημερινής ανάπτυξης των φυκιών.

Η έγκαιρη ανίχνευση ανθίσεων επιτρέπει τους επιστήμονες να εξετάσουν το δείγμα, και - αν οι ανθίσεις βρέθολυν επιβλαβές - να θέσουν σε εφαρμογή τις στρατηγικές άμβλυνσης με σκοπό την προστασία της αλιείας ή ... των κολυμβητών.

Ανθίσεις

Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τις ανθίσεις θα ανακαλυφθούν στην - All you want to know about blooms is to be discovered in
Ενότητα Ωκεανικό χρώμα της παράκτιας ζώνης
και Ενότητα Θαλάσσια ρύπανση !
Zoom Sign
Άνθιση Phaeocystis
Η άνθιση Phaeocystis μπορεί να παράγει ένα αντιπαθητικό αφρό που συσσωρεύεται στις παραλίες. Πηγή: IVM.

Toggle: Debug