Πώς μπορούν να βοηθήσουν οι δορυφόροι στη μελέτη και την προστασία των κοραλλιογενών υφάλων;

Τα κοράλλια έχουν μεγάλη σημασία για τα ζώα και τους ανθρώπους που ζουν γύρω τους. Η μελέτη και παρακολούθηση των κοραλλιογενών υφάλων θα ήταν πολύ δύσκολη χωρίς τη βοήθεια των δορυφορικών εικόνων, που χρησημοποιούνται για τους εξής λόγους:

  • Χαρτογράφησης του βυθού και εντοπισμός κοραλλιογενών υφάλων
  • Ποσδιορισμός των διαφόρων ειδών και μορφών των υφάλων
  • Ανάκτηση πληροφοριών για τις υφαλικές κοινότητες (κοράλλια, ψάρια, ...) και τις γύρω περιοχές (θαλάσσια γρασίδια, άμμο, πέτρες, ...)
  • Παρακολούθηση των αλλαγών γύρω από τις κοραλλιογενείς ύφαλοι και παραγωγή χαρτών κινδύνου

Ανακαλύψετε τους κοραλλιογενείς ύφαλους με δορυφόρο στην Ενότητα 3 !Zoom Sign
Ύφαλος Tarawa
Υποθαλάσσια άποψη του ύφαλου Τarawa, στο Κιριμπάτι, του Ειρηνικού Ωκεανού (Απρίλιος 1994). Φωτογραφία: Linda Wade/NOAA's Coral Kingdom Collection.

Toggle: Debug