Γιατί είναι τόσο ενδιαφέρουσα η χρονική σειρά;

Η χρονική σειρά μπορεί να μας πει για το πώς μια συγκεκριμένη παράμετρο (φυτική κάλυψη, υδατο-περιοχή, κλπ.), ποικίλλει ανάλογα με το χρόνο.

Η ιδέα είναι ότι εάν μπορούμε να κατανοήσουμε τις διεργασίες που προκαλούν τις αλλαγές, ίσως να είμαστε σε θέση να μοντελοποιήσουμε και να προβλέψουμε μελλοντικές αλλαγές.

Παγκόσμια βιόσφαιρα

Περισσότερες πληροφορίες στις
Ενότητα Μοντελοποίηση των περιβαλλοντικών διεργασιών
και Ενότητα Ανάλυση χρονικής σειράς!Zoom Sign
Λίμνη Chad
Η Λίμνη Chad στην Αφρική το 1972 και αργότερα τον Οκτώβριο 2001. Πηγή: UNEP/GRID-Sioux Falls.

Toggle: Debug