Το SeaWiFS

Ο σκοπός του Θαλάσσιου Αισθητήρα Ευρείας Προβολής Οπτικού Πεδίου (SeaWiFS) είναι να παρέχει στοιχεία για τις ωκεανικές βιο-οπτικές ιδιότητες σε όλο τον κόσμο.

Το μέσον SeaWiFS είναι το μόνο επιστημονικά ωφέλιμο φορτίο που μεταφέρεται από τον δορυφόρο OrbView-2 (επίσης γνωστός ως SeaStar). Ξεκίνησε στις 1 Αυγούστου, 1997. Ο δορυφόρος διοικήται και ελέγχεται από την εμπορική εταιρεία δορυφορικής φωτογράφησης, GeoEye.

Εξερευνήσετε τον κόσμο σε σχεδόν πραγματικό χρόνο με το SeaWiFS στην ιστοσελίδα της oceancolor NASA . (ΕΝ)

Zoom Sign
Orbview-2
Ο δορυφόρος Orbview-2. Φωτογραφία: Orbital Sciences Corporation.

Toggle: Debug