Τι είναι η σύνθετη εικόνα; Τι είναι η μωσαϊκή εικόνα;

Η σύνθετη εικόνα είναι μια εικόνα που δημιουργείται από πολλαπλές εικόνες που τοποθετούνται μαζί για να σχηματίσουν μια ενιαία, συνδυασμένη εικόνα.
Η μωσαϊκή εικόνα είναι μια μεγάλη σύνθετη εικόνα που γίνεται συνδυάζοντας εικόνες μικρότερου μεγέθους.

Μινιαίες παγκόσμιες εικόνες από δεδομένα του MODIS

Το έδαφος και τα παράκτια τμήματα των ωκεανών των παγκόσμιων εικόνων σε αυτό το εποχιακό κινούμενο σχέδιο βασίζονται στις επιφαωειακές παρατηρήσεις που είχαν συλλέγχτεί κάθε μήνα το 2004.

Η κάθε μηνιαία σύνθετη εικόνα έγινε επιλέγοντας μόνο τα τμήματα των εικόνων που δεν ήταν συννεφιασμένες και είχαν ληφθεί σε μία μόνο μέρα. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή ο οποίος αυτόματα αναγνωρίζει και καταργεί στοιχεία που έχουν επηρεαστεί από σύννεφα. Αυτές οι μηνιαίες εικόνες δεν είναι ρεαλιστικές σκηνές, δεδομένου ότι έχουμε πάντοτε κάποια σύννεφα, αλλά επιτρέπουν να έχουμε μια σαφή εικόνα της επιφάνειας της Γης άνα μήνα.

Το Μπλε Μάρμαρο

Κοιτάξετε αυτή την εικόνα. Είναι μία τεχνητή άποψη της Γης επειδή είναι κατασκευασμένη από χιλιάδες μικρές αλληλεπικαλυπτόμενες μεμονωμένες εικόνες. Αυτές οι μόνές εικόνες συνδυάστηκαν για να αποκτηθεί ένα τεράστιο μωσαϊκό, μια συνεχή εικόνα ενός τεράστιου τμήματος της επιφάνειας της Γης.

Η Συλλογή "Μπλε Μάρμαρο" της NASA (ΕΝ) φιλοξενεί σειρά μωσαϊκών με δορυφορικά δεδομένα.

Zoom Sign
Μπλε Μάρμαρο
Το Μπλε Μάρμαρο. Πηγή: NASA.

Toggle: Debug