Γιατί είναι τόσο ενδιαφέρουσες οι χρονικές σειρές;

Η χρονική σειρά μπορεί να μας πει για το πώς μια συγκεκριμένη παράμετρο (φυτική κάλυψη, περιοχή νερού, κλπ.), ποικίλλει ανάλογα με το χρόνο.

Η βασική ιδέα είναι ότι εάν μπορούμε να κατανοήσουμε τις διεργασίες που προκαλούν τις αλλαγές, ίσως να είμαστε σε θέση να μοντελοποιήσουμε και να προβλέψουμε τις μελλοντικές αλλαγές.

Κατάσταση βλάστησης

Αυτό και πολλά άλλα θα ανακαλύψετε στην Ενότητα
Μοντελοποίηση των περιβαλλοντικών διεργασιών
και στην Ανάλυση χρονικής σειράς!Zoom Sign
Λίμνη Chad
Η Λίμνη Chad στην Αφρική το 1972, και μετά τον Οκτώβριο, 2001. Πηγή: UNEP/GRID-Sioux Falls.

Toggle: Debug