Πώς ξέρουμε ότι οι ωκεανοί δεν είναι επίπεδοι;

Κοιτάζοντας πιο πέρα από την επίδραση των κυμάτων και των παλιρροιών και το γεγονός ότι ο πλανήτης μας είναι κυρτός, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι ο ωκεανός είναι απόλυτα επίπεδος σε επιφάνεια στο μέσο όρο.

Στην πραγματικότητα, ο ωκεανός έχει ανωμαλίες και βαθουλώματα. Το σχήμα της τοπογραφίας της επιφάνειας των ωκεανών μας δίνει πληροφορίες σχετικά για τα ρεύματα των ωκεανών με τον ίδιο τρόπο που ένα διάγραμμα της πίεσης της ατμόσφαιρας μας δίνει πληροφορίες σχετικά με τους ανέμους και τα καιρικά συστήματα.

Οι ανωμαλίες καλύβουν τέτοιες μεγάλες εκτάσεις που δεν μπορούν να ανιχνευθούν με το γυμνό μάτι, αλλά μπορούν να μετρηθούν μέσω δορυφόρου.

Περισσότερες πληροφορίες στην Ενότητα
Ρεύματα στους ωκεανούς που μετρούνται από το διάστημα !Zoom Sign
Υψόμετρο TOPEX/POSEIDON
Άποψη καλλιτέχνη του υψόμετρου TOPEX/POSEIDON. Πηγή: NASA.

Toggle: Debug