Πως μπορούν οι δορυφορικοί αισθητήρες να ανιχνεύουν την υγεία των καλλιεργειών;

Πριν τα συμπτώματα γίνονται ορατά στα εξασθενισμένα ή άρρωστα φυτά, ο παράγοντας του άγχους έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει την κυτταρική δομή των φύλλων. Αυτό επηρεάζει την ανάκλαση του φυτού στο εγγύς υπέρυθρο.

Η τηλεπισκόπηση μας παρέχει στοιχεία από την εγγύς υπέρυθρη περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος (που δεν είναι ορατή με το ανθρώπινο μάτι), τα οποία θα μας βοηθήσουν να εντοπιστούν τα εξασθενισμένα φυτά.

Μάθετε περισσότερα στην
Η τηλεπισκόπηση στην γεωργία !Zoom Sign
Ανίχνευση εξασθενησμένης βλάστησης από δεδομένα του AVIRIS
Ανίχνευση εξασθενησμένης βλάστησης από δεδομένα του AVIRIS Πηγή: USGS.

Toggle: Debug