Τι είναι η κέντρο-στροφέα άρδευση;

Η κέντρο-στροφέα άρδευση, που ονομάζεται επίσης κυκλική άρδευση, είναι μια μέθοδος άρδευσης για καλλιέργειες στην οποία ο εξοπλισμός περιστρέφεται γύρω από ένα άξονα.

Μια κυκλική περιοχή αρδεύεται, με κέντρο τον στροφέα, δημιουργώντας συχνά έναν κυκλικό σχήμα σε καλλιέργειες όταν τις βλέπουμε από ψηλά.

Το νερό έχει ανασυρθεί από ένα πηγάδι και τροφοδοτείται μέσω ενός σωλήνα που συνδέεται σε μεταλλικό σκελετό. Τα μεταλλικά πλαίσια στηρίζονται σε τροχούς, και ηλεκτρικοί κινητήρες ρολάρουν τα πλαίσια γύρω από ένα κύκλο,που κάνει στροφές γύρω από μια πηγή νερού, ψεκάζοντας νερό όπως προχωράνε.

Zoom Sign
Κέντρο στροφέας
Άρδευση με κέντρο-στροφέα στο Railroad Valley, Νεβάδα, ΗΠΑ, όπως φαίνεται από το ASTER (17/08/01). Πηγή: NASA/GSFC/MITI/ERSDAC/JAROS και U.S./Japan ASTER Science Team.

Το σύστημα είναι σε χρήση, για παράδειγμα, σε κάποια μέρη των ΗΠΑ, της Αυστραλίας και Νέα Ζηλανδίας, καθώς επίσης και σε πιο άγονες περιοχές, όπως την Σαχάρα και τη Μέση Ανατολή.

Zoom Sign
Ψεκαστήρας
Άρδευση με κέντρο-στροφέα αποτελεσματικά παραδίδει νερό σε μια περιοχή καλλιέργειων με ιδιαίτερες ανάγκες όπως την Ανατολική Ουάσιγκτον, ΗΠΑ. Φωτογραφία: Pacific Northwest National Laboratory.

Ας πίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στις εικόνες του ASTER στα αριστερά.

Η πάνω εικόνα με ψευδά χρώματα δείχνει πεδία αρδευόμενα με κέντρο-στροφέα. Η υγιή βλάστηση φαίνεται με το κόκκινο χρώμα.

Η μεσαία εικόνα εμφανίζει το NDVI (Δείκτης Βλάστησης Κανονικοποιημένης Διαφοράς). Ο κωδικός χρωμάτων δείχνει υψηλότερη περιεκτικότητα της βλάστησης στο σκούρο πράσινο χρώμα, χαμηλή κάλυψη βλάστησης στο πράσινο και ανοικτό κίτρινο, και άγονες περιοχές σε ανοιχτό καφέ.

Η κάτω εικόνας δείχνει ένα θερμικό υπέρυθρο κανάλι, με θερμότερες θερμοκρασίες σε λευκό και ψυχρότερες σε μαύρο. Στη θερμική εικόνα, τη πιο βόρεια και δυτικά πεδία είναι σημαντικά ψυχρότερα στις βορειοδυτικές περιοχές, αν και δεν παρατηρούνται διαφορές στις άλλες εικόνες. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στην παρουσία περίσσειου νερού, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη στις καλλιέργειες.

Ο συνδυασμός πληροφοριών από διαφορετικές ζώνες είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την παρακολούθηση της υγείας των καλλιεργειών και των διαδικασιών συντήρησης.


Toggle: Debug