Γιατί είναι σημαντική η μελέτη των ωκεανικών ρευματων από το διάστημα;

Επειδή τα ωκεανικά ρεύματα παίζουν πολλούς ρόλους!

Δροσίζουν τα τροπικά μέρη και ζεσταίνουν τα υψόμετρα. Επηρεάζουν τον κύκλο της βροχόπτωσης όλου του κόσμου, δημιουργώντας κάποιες φορές ξηρασία ή πλυμμήρες. Δημιουργούν γόνιμα εδάφη σε μία περιοχή και ωκεανικοί έρημοι σε άλλη. Μεταφέρουν πλοία, ενώ την ίδια στιγμή εκπέμπουν ρύπη που έχουν απελευθερωθεί από μία χώρα στις ακτές μιας γειτονικής χώρας.

Περισσότερες πληροφορίες στην Ενότητα
Τα ωκεανικά ρεύματα παρακολουθούνται από το διάστημα !



Zoom Sign
 Κολπικό ρεύμα - θερμοκρασία και τρέχουσα ταχύτητα
Κολπικό ρεύμα - θερμοκρασία και τρέχουσα ταχύτητα. Πηγή: CIMAS.

Toggle: Debug