Το UNESCO και η Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά

UNESCO

UNESCO είναι ακρόνυμο που αντιπροσωπεύει την Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό.

Ως εξειδικευμένος οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, το UNESCO αναπτύσσει τη δράση του στους τομείς της Εκπαίδευσης, των φυσικών Επιστημών, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, του Πολιτισμού, της Επικοινωνίας και της Πληροφορίας. Ιδρύθηκε το 1945, και σήμερα αποτελείται από 191 κράτη μέλη.

Κατάλογος με τα μέρη που θεωρούνται Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά

Η κληρονομιά μας αποτελεί ένα μέρος του παρελθόντος, αυτό με το οποίο ζούμε σήμερα, και αυτό που θα κληροδοτηθεί στις μελλοντικές γενιές. Η πολιτιστική και φυσική μας κληρονομιά και τα δυο αναντικατάστατες πηγές της ζωής και έμπνευσης.

Βάλτε στο μυαλό σας μοναδικούς και ποικίλους τόπους, όπως την αγριάδα Serengeti στις ερημιές της Ανατολικής Αφρικής, τις πυραμίδες της Αιγύπτου, το Great Barrier Reef στην Αυστραλία και τους μπαρόκ καθεδρικούς ναούς της Λατινικής Αμερικής. Αυτές οι τοποθεσίες συνθέτουν του κόσμου μας την κληρονομιά και αξίζουν την προστασία μας.

Για το λόγο αυτό, η UNESCO έχει ως στόχο να ενθαρρύνει την αναγνώριση, προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς σε όλο τον κόσμο, μέρη που θεωρούνται ότι έχουν εκκρεμείς αξία για την ανθρωπότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την Ενότητα Διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. (ΕΝ).Ναός Abu Simbel
Η παγκόσμια κληρονομιά του Abu Simbel, Αίγυπτος. Φωτογραφία: WHC UNESCO.

Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε την εκπαιδευτική ιστοσελίδα Τηλεπισκόπηση για την υποστήριξη της Διατήρησης της Παγκόσμιας Κληρονομιάς (ΕΝ) και να ρίξτε μια ματιά στη λίστα με τα μέρη που θεωρούνται Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά.


Toggle: Debug