Μπορούν οι δορυφόροι να μετρήσουν την παγκόσμια αλλαγή;

Οι δορυφόροι φέρουν αισθητήρες που μπορούν να μετρήσουν την ατμοσφαιρική συγκέντρωση των αερίων και αερολυμάτων θερμοκηπίου. Διαθέσιμες είναι επίσης οι αισθητήρες που καταγράφουν τις εδαφικές και ατμοσφαιρικές θερμοκρασίες. Άλλα μέσα μπορούν να εκτιμήσουν την κατάσταση της βλάστησης, την κάλυψη της γης, το χιόνι και τη ωκεανική κάλυψη με πάγο. Η τηλεπισκόπηση εφοδιάζει επίσης στοιχεία σχετικά με την θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας, το χρώμα των ωκεανών, την ηλιακή ακτινοβολία, προϋπολογισμο ακτινοβολίας της Γης και και μεταβλητές σύννεφου.

Όλοι μαζί με τα στοιχεία του εδάφους, οι εν λόγω πληροφορίες τηλεανίχνευσης παίζουν μεγάλο ρόλο στην εκτίμηση για τον τρόπο που οι παγκόσμιες αλλαγές επηρεάζουν τον πλανήτη μας.

Παγκόσμια αλλαγή

Δείτε το στην
Ενότητα Κατανόηση των φασμάτων από τη Γη
και Ενότητα Τηλεπισκόπηση με τη χρήση λέιζερ !Zoom Sign
Θερμοκήπια
Η Γη μας λειτουργεί σαν ένα θερμοκήπιο. Φωτογραφία: Wikimedia Commons, Mark Boyce.

Toggle: Debug