Βοήθεια ! Πως να περιηγηθείτε στον Κόσμο με Εικόνες

Η σελίδα αυτή θα σας βοηθήσει να βρείτε πληροφορίες και να πλοηγηθείτε στον Κόσμο με Εικόνες.

Ο Κόσμος με Εικόνες περιέχει 2 διαφορετικά είδη σελίδων:

Κύρια σελίδα

Κύριες Σελίδες

Κάθε κύρια σελίδα αντιμετωπίζει ένα θέμα και είναι απεικονίζεται μια μεγάλη δορυφορική εικόνα.
Τα ακόλουθα εργαλεία θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε την εικόνα:
Περισσότερες πληροφορίες

κάντε κλικ στο κουμπί πληροφοριών για να δείτε μια σύντομη περιγραφή της εικόνας.
Zoom


Κάντε κλικ μια φορά στο κουμπί μεγένθυσης για να ανοίξετε την εικόνα σε πλήρης μορφή σε καινούργιο παράθυρο. Κάντε πάλι κλικ στην μεγάλη εικόνα για να την δείτε σε σμίκρυνση.
Επιπλέον πληροφορίες
Επιπλέον πληροφορίες

Οι επιπλέον πληροφορίες περιλαμβάνουν πληροφορίες για τους δορυφόρους και αισθητήρες, απίσης και λεπτομερείς πληροφορίες σε επιλεγμένα θέματα.

Πως να φτάσετε στις κύριες σελίδες


Μωσαϊκό

Αυτ'η η σελίδα δείχνει λεπτομέριες από εικόνες τηλεσκόπησης. Οι κάθε γρήγορη ματιά αποτελεί άμεση σύνδεση σε μια κύρια σελίδα της ενότητας.
Από αυτή την μωσαϊκή σελίδα, μπορείτε κατά πάσης στιγμής να συνδεθείτε με την σελίδα του περιεχομένου.
Ακολουθήστε αυτό το εικονίδιο για να επιστρέψετε στη μωσαϊκό σελίδα. Μωσαϊκό

Σελίδα Περιεχόμενων

Αυτή η σελίδα καταγράφει όλες τις κ΄θριες σελίδες της ενότητας.
Επίσης παρέχει σύνδεσμους στην λίστα με τις σελίδες που περιέχουν επιπλέον πληροφορίες, την λίστα αναφορών, την λίστα σύνδεσμων, την λίστα συγγραφείς, την γωνιά του δασκάλου και τακουίζ.
Ακολουθήσετε τους παρακάτω σύνδεσμους: Περιεχόμενα και Περιεχόμενα , για να φτάσετε στην σελίδα με τα περιεχόμενα!
Σελίδα θεμάτων
Κάθετο μενού

Μέσα από το κάθετο μενού, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις διάφορες σελίδες θεμάτων και τα δικά τους ατομικά μενού. Η σελίδα Αέρα σας συνδέει με τις κύριες σελίδες που έχουν σχέση με θέματα αέρα και ατμόσφαιρας. Η σελίδα νερό σας συνδέει με τις κύριες σελίδες που έχουν σχέση με πηγές νερού, ωκεανούς. υδρολογία, κλπ. Η σελίδα Γη είναι η πύλη για τις σελίδες που αφορούν το έδαφος, την γη, το χώμα, την χρήση της γης, τα δάση, τους έρημους, και τις φυσικές και ορυκτές πηγές. Η σελίδα Ανθρώπινες Επιπτώσεις σας συνδέει με τις κύριες σελίδες που έχουν σχέση με τις ανθρώπινες επιπτώσεις, όπως: η παγκόσμια αλλαγή και γεωργία, οι πόλεις και πετρελαιοκηλίδες, τον αέρα και τα ρύπη, κλπ. Η σελίδα Κλίμα φέρνει μαζί μια σειρά εξειδικευμένων σελίδων για τα γεγονότα που έχουν σχέση με το κλίμα σε παγκόσμιο επίπεδο ή μεγάλου κλίμακα.
Ορισμένες από τις σελίδες είναι ταξινομημένες σε περισσότερα από ένα θέμα. Για παράδειγμα, η σελίδα για τις πετρελαιοκηλίδες βρίσκεται και στην κατηγορία του Νερού και στην κατηγορία με τις Ανθρώπινες Επιπτώσεις.

Αέρα Νερό Γη Ανθρώπινες Επιπτώσεις Κλίμα
Ακολουθήστε αυτά τα εικονίδια για να μεταβείτε στις σελίδες θεμέτων.
Σελίδα θεμάτων
Κάτω μενού

Από κάθε κύρια σελίδα, μπορείτε να φτάσετε από το κάτω μενού όλες τις α΄λλες κύριες σελίδες , μέσω των εικονίδιων.
Ανθρώπινες Επιπτώσεις Πόλεις Γεωργία Γεωργία Ακρίβειας Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά Πρόγνωση καιρού Καταιγίδες Ποιότητα Αέρα 'Οζον Παγκόσμια αλλαγή Ελ Νίνιο Βιοποικιλότητα Κατάσταση Βλάστησης Κάλυψη γης Φυσική Παγκόσμια Κληρονομιά Ηφαίστεια Έρημοι Αποψίλωση των δασών Γεωλογία Παγκόσμια βιόσφαιρα Μοντέλα 3D Παράκτιες ζώνες Κοραλλιογενείς ύφαλοι Ωκεανικά ρεύματα Πλημμύρες Τήξη του πάγου Πετρελαιοκηλίδες Ανθίσεις Παράκτιο upwelling


Πώς να φθάσετε στο πρόσθετες σελίδες


Κατάλογος πρόσθετων πληροφοριακών σελίδων

Αυτή η σελίδα καταγράφει όλες τις πρόσθετες σελίδες που επισυνάπτονται στις σελίδες των κύριων θεμάτων της ενότητας.

Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στις συνδέσεις που περιλαμβάνονται στο κείμενο. Θα σας οδηγήσουν είτε σε πρόσθετη σελίδα με περισσότερες λεπτομέρειες ή σε μια αρχική σελίδα που σχετίζεται με το θέμα αυτό.

Από το περιεχόμενο, ακολουθήστε αυτό το εικονίδιο για να φτάσετε στον κατάλογο στις σελίδες με τις συμπληρωματικές πληροφορίες Πρόσθετα περιεχόμενα
Toggle: Debug