Διαλέξετε ένα κουίζ!

Land quiz

Κατεβάσετε την έκδοση σε έντυπη μορφή (8 MB .rtf file).

Water quiz

Κατεβάσετε την έκδοση σε έντυπη μορφή (10 MB .rtf file).

Air quiz

Κατεβάσετε την έκδοση σε έντυπη μορφή (6 MB .rtf file).Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν αρχίσετε:

Συμβουλή: Εάν είναι δύσκολο να βρείτε την σωστή απάντηση στην ενότητα που μελετάτε, παρακαλώ χρησιμοποιήστε την έντυπη μορφή του κουίζ. Εκεί θα βρείτε δίπλα σε κάθε ερώτηση τα θεματικά εικονίδια (ή εικονοσύμβολα) των σελίδων της ενότητας τις οποίες μπορείτε να διαβάσετε, ώστε να βρείτε την απάντηση.

Toggle: Debug