İçerik

Chapter 4

4. Hassas Tarım

    Bireysel alanlar için gözlem verilerini kullanmak..
Games

5. İlave Materyaller
    Belirli başlıklar hakkında ek bilgiler, alıştırmalar, cevaplar,    rehberler ve oyunlar
References

6. Referanslar
    İlerideki araştırma ve öneriler için literatür ve bilgi kaynaklarının referans listesi
Links

7. Bağlantılar
   Tarımda uzaktan algılama ile ilgili bilgilerinizi arttıracak faydalı bağlantıların listesi
Image Credits

8. Görsellerin Kaynakları
   Modülde kullanılan tüm görsellerin sahipleri ve alınan kaynaklar
Authors

9. Yazarlar
  Tarımda Uzaktan Algılama ile ilgili bu modülü yazanlar
Worksheets

10. Çalışma Sayfaları
    Sınıflarda kullanılabilecek çalışma sayfaları