4. Hassas Tarım

Hassas Bitki Yönetimi

Traktör.
Kaynak: Precision Pays website
http://www.precisionpays.com

Hassas Bitki Yönetimi (Precision Crop Management, PCM) bitkilerin neye, ne zaman ve nerede ihtiyacı olduğunu öğrenmeyi amaçlayan bir zirai yönetim sistemidir. Bitkiye ve toprağa ait verilere ve bunlardaki zamana bağlı değişimin belirlenmesini gerektirir. Amacı en çok ürünü, en iyi kalitede, en düşük maliyet ile üretirken çevreyi de korumak ve yöntemlerin gelecekte de kullanılabileceğine emin olmaktır.

PCM için, bütün sezon süresince stabil olan durumlar hakkında bilgi (arazinin ürün yetiştirme kabiliyeti - toprak verimliliği gibi), sezon boyunca değişken olan durumlar hakkında bilgi (besin maddesi, su varlığı, böcek saldırıları, nem, sıcaklık vb. gibi) ve ayrıca ürün verimindeki değişkenliğin sebebi hakkında bilgi gerekir.

Zoom Sign
Sensors and applicators
Bir kombinedeki sensörler (üsttekiler) ve yoğunluğu ayarlanabilir uygulayıcılar (alttakiler).
Kaynak: Oklahoma State University


Bahsi geçen bilgiler uzaktan algılama ile toplanabilir. Spektral bilgilerin derlemesi, bitki durumunun tahminlenmesi için gerekli olan indekslerin hesaplanmasını veya yabancı otların kültür bitkilerinden ayrılmasına olanak tanır. Bitki örtüsü, toprak nemi veya sıcaklık ayrıca traktöre eklenmiş sensörler ile ölçülebilir. Ürün verimi, doğruca bitki örtüsü indeksinden veya ilave bilgiler kullanılarak (nem, sıcaklık, geçmiş bilgiler) hazırlanan karmaşık matematiksel modellerin kullanılması ile tahmin edilebilir.

Nematode in soybean
Nematod zararlanması sonucu bodur kalan soya fasülyeleri. Böcekler bütün bitkilere aynı oranda zarar vermez.
Kaynak: University of Florida

Büyüme sezonu boyunca, tarlanın PCM ile takip edilmesi, yolunda gitmeyen faktörlerin anında farkedilmesine ve problem ile başetmek için gereken önlemlerin alınmasına olanak sağlar. Tarlanın belli bölgelerindeki besin maddesi veya sulama eksikliği, uygun olan gübreleme ile veya sulamanın yeniden düzenlenmesi ile çözülür. Hassas tarım, değişimleri ve bunların sebeplerini yüksek doğrulukla tanımlayabilir, değişimi ölçebilir, değişin ölçeğini ve yerini kaydedip haritalayarak yönetilebilir hale getirebilir. Yabancı ot tehditleri veya diğer canlılar tarafından gerçekleştirilen saldırılar erkenden farkedilir ve problem, bütün tarla yerine izole edilmiş bölgelerde çözülür.