1. Bitki Durumunu Gözlemlemek

Stres altındaki bitkileri belirlemek (1/2)

Klorofiller, fotosentez için olmazsa olmaz elemanlardır. Güneş enerjisini fotosentez işleminde gereken enerjiyi sağlamak için tutarlar. Çünkü tuttuğu enerjinin, yansıttığı enerji üzerinde önemli bir etkisi vardır. (ışığın bitki örtüsü ile nasıl etkileşime girdiğini görmek için buraya bakın.)

Uzaktan algılama yardımıyla doğrudan, bitkide ne kadar klorofil olduğunu tahmin edebiliyoruz. Kaydedilmiş uzaktan algılama verilerindeki birden fazla bandın kombine edilmesi ile bitki örtüsü dizini oluşturup bunu bitki durumlarını tahminlemede kullanıyoruz.

Dornier Do228-101 aircraft
Alman Uzay Merkezi'ne (DLR) ait bir Dornier Do228-101 D-CALM uçağı.
Kaynak: Natural Environment Research Council (NERC)

Bitki örtüsü indexlerini kullanmak sureti ile uzaktan algılama verilerini kullanıp sınıflandırmaları oluşturarak stres altındaki bitkileri görebiliriz. (görüntü sınıflandırması hakkında daha fazla bilgi için  buraya tıklayın.) Sonraki görüntüdeki sınıflandırmada, Airborne Görünür/Kızılötesi Görüntüleme Spektrometresi (AVIRIS) algılayıcı takılmış bir uçaktan toplanan veriler kullanılmıştır.Identification of stressed vegetation from AVIRIS data
AVIRIS verisine göre stres altındaki alanların belirlenmesi.
Kaynak: U.S. Geological Survey

Görünür bölge veya kızılötesi bölgedeki yansıma değerlerine göre, bitki yansıma indeksi bize incelenen bitkide ne kadar klorofil olduğunu gösterir. Bu bilgi ile bitkilerin ne kadar stres altında olduğunu tahminleyebiliriz. Yukarıdaki sınıflandırılmış görüntüde mavi alanlar bitki örtüsü olmayan kısımlardır (çıplak toprak). Yeşil bölgeler ise üzerinde bitki örtüsü olan bölgeleri gösterir. Kırımızı renkteki parçalar ise orada bulunan bitkilerin stres altında olduğunu gösteriyor.