3. Ürün Tanımlaması

Rural area in Belgium
Tarımsal araziler, Belçika, Mayıs.
© 2005 Space Imaging Europe
Kaynak: Belgian Earth Observation Platform

Ürün tanımlaması için gereken uzaktan algılama verileri

Peki, iki tarlanın farklı yakın-kızılötesi yansıma vermesinin, bu iki tarlada farklı ürünlerin ekili olduğunu gösterdiğine nasıl emin olabiliriz? Belirli bitkileri tanımlayabilmek için o bitkinin yaşam çemberi (çimlenme, büyüme, tozlaşma, yaşlanma) ile ilgili olmamız gerekir. Bazı bitkiler birkaç ayda tamamlarken, bazıları bu çemberi tamamlamak için 6 aydan fazla süreye ihtiyaç duyabilir. Bu yüzden bitkilerin, farklı büyüme aşamalarında yakın-kızılötesi ışınlara nasıl tepki verdiklerini bilmemiz gerekir.

Üstteki iki sahte renk kombinasyonu ile oluşturulmuş görüntü, Belçika'da bulunan tarlaların iki farklı periyottaki (mayıs ve ağustos) yansımalarını göstermektedir. Her tarladan gelen yansıma değerlerinin neredeyse aynı olmasına bakarak tarlalardaki ürünlerin aynı olduğu tahmin edilebilir.

Soru: Neden soldaki görüntü, sağdakinden daha ayrıntılı görünüyor?

Cevap

Rural area in Ireland
Aynı tarlalar, Ağustos.
© Korea Aerospace Research Institute 2007
Kaynak: Belgian Earth Observation Platform

Eğer aynı tarlaları iki farklı görüntüde karşılaştırırsak, bazı durumlarda, sinyallerin farklı olduğunu görebiliriz. Kırmızı görünen alanlar (yüksek yakın-kızılötesi yansıma) tamamen bitki örtüsü ile kaplı alanları, maviye yakın renkte olanlar ise (düşük yakın-kızılötesi yansıma) çok az veya sıfır bitki örtüsü ile kaplı alanları gösteriyor.

Her bitkinin dikildiği veya hasat edildiği bilgisi ile büyüme aşamasındaki bitki örtüsünün yeri kaplama oranını, büyümeyi etkileyen diğer faktörler olmadığını varsayarak tahmin edebiliriz. Bu bilgiler ve aynı büyüme periyoduna ait iki veya daha fazla görüntü ile çalışarak, her büyüme aşamasındaki multispektral yansımalara bakıp, her tarlada hangi ürünün büyüdüğünü tanımlayabiliriz.

Yakın-kızılötesi yansımasına bakarak, alanda bitki olup olmadığını söyleyebiliriz. Bu bilgiyi, her bitki türünün ne zaman çimlendiği, büyüdüğü ve hasat edildiği bilgisi ile birlikte kullanırsak, aynı yere ait farklı zamanda çekilmiş iki görüntüdeki bitki miktarlarını da gözönünde bulundurarak oradaki bitkileri tanımlayabiliriz.