4. Hassas Tarım

Hassas Tarım nedir?

Hassas Tarım (veya hassas çiiftçilik) belirli bir zamanda, tarlaların belirli alanlarına odaklanmış zirai uygulamaların bir araya getirilmesidir. Bu, sulamanın, gübrelerin, böcek ilaçlarının, yabancı ot ilaçlarının her hangi bir ayrım gözetilmeden bütün tarlaya verildiği daha geleneksel tarım uygulamalarının terine tekabül eder.

Tractor
Hassas tarımda kullanılan bir traktör.
Kaynak: Agricultural Research Service, USDA

Uzaktan algılama teknolojisindeki avantajlar ve kullanılan sensörlerin maliyetlerindeki düşüşler bu tarz ekipmanların tarımda daha geniş alanlarda kullanılmasının önünü açıyor. Bu sensörlerin kullanımı ile tarlalardaki hangi bölgelerin ne tip bir uygulamaya ihtiyacı olduğunun belirlenmesini mümkün kılarken, uygulanacak kimyasalların sadece bu bölgelere odaklanması ile, kimyasal kullanımını ve bu sayede hem çevrenin korunmasını hem de maliyetlerin düşmesini sağlıyor.

Verilerin kordinatlar ile ilişkilendirilmesi

Uydulardan alınan uzaktan algılama görüntüleri herhangi bir coğrafi bilgi içermez. Bu, görüntüdeki her pikselin gerçek dünya üzerinde temsil ettiği noktayı bilmediğimiz anlamına gelir. Bu bilginin, Geometrik Düzeltme adı verilen işlem ile görüntülere elle eklenmesi gerekir. Bu işlem ayrıca görüntüdeki geometrik hataların düzeltilmesini de sağlar.

Zoom Sign
GPS receiver
GPS alıcısı.
Kaynak: Wikimedia Commons

Tarladan toplanan bilgiler, traktörlere monte edilmiş sensörler ile, traktör hareket ettikçe (sıra boyunca) toplanır. Coğrafi kordinatların spektral ölçüler ile adapte edilebilmesi için, traktörün kordinatları  Küresel Tanımlama  Sistemi (GPS) ile kaydedilir. GPS hakkında daha fazla bilgi için, bu sayfaya bakın.

GPS alıcıları çeşitli doğruluklara sahiptir. Pahalı alıcılar, kullandıkları yazılım ve algoritmalar ile alınan sinyalleri düzeltip konumsal hataları en aza indirirler. Bu konum hataları ucuz alıcılarda 10-20 metre iken pahalı alıcılarla birkaç santimetreye kadar düşürülebilir. Hassas tarımın bireysel küçük parçalarda kullanılmaya başlamasından beri, yüksek doğruluk önem kazanmıştır.