3. Bitki Tanımlaması

Ürünleri neden tanımlarız?

Ülkede mevcut sezonda hangi bitkilerin üretildiği devletler için çok önemlidir. Bu bilginin ülke için, tarımsal ürünlerin ithalat-ihracatı ile ilgili bütçe planlamasının yapılmasında, önemli ekonomik yararları vardır. Bazılarına göre belirleme metodlarından biri bütün ülkeyi dolaşıp her tarlada hangi ürünün büyüdüğünü görmek olabilir. Fakat bu oldukça fazla zamana ve paraya mal olacaktır.

Zoom Sign
Fields with vegetables
Sıralı tarlada yetişen çeşitli bitkiler.
Kaynak: Wikimedia Commons

Üstteki görüntüye bakın. Çeşitli sebzeleri içeren tarlaları görebilirsiniz. Hangi tarlada hangi ürünün olduğunu anlamak için hangi karakteristiklere bakarsınız?

Kadastral Haritalama

Çeşitli tipteki bitkilerin gözlenmesi ile, tarlaların sınırlarının haritalanması mümkün hale geldi. Arazi parsellerinin sınırlarının haritalanması, kadastral haritaların yaratılması için bilgi sağlar. Kadastral haritalar genellikle vektör (çizgi) formatında olup, bu halleri ile Coğrafi Bilgi Sistemlerinde diğer tipteki bilgiler ile (sahiplik, bitki türü, sürüm şekli) rahatçe kullanılabilirler. Bu bilgiler yerel ve ulusal otoritelere, ne kadar toprağın tarım için kullanıldığını, her çeşit bitki için ne kadar alan işlendiğini tahmin etmede yardım eder.

Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) hakkında daha fazla bilgi içim burayı tıklayın.

Zoom Sign
Vector layer of fields
Farklı tarlaları gösteren, gerçek renk kombinasyonunda oluşturulmuş uydu görüntüsü üzerindeki vektör katmanı.