2. Verim Tahmini

Ne kadar ürün hasat edileceğini gerçekten bilebilir miyiz?

Potansiyel verim hakkında erken aşamada bilgi sahibi olabilmek, çiftçiler için çok faydalı olmakla beraber, geliri zirai üretime dayalı ülkelerin ülke ihtiyaçlarını karşılama ve ihracat ile elde edilecek gelirin hesaplanması açısından önemli yer tutar.

Ürün verimi hakkında tahmin yapmak, asırlardır yapılan bir çiftçilik geleneğidir. Günümüzde bile, deneyimli çiftçiler bitkinin canlılığına , sağlık durumuna bakarak ve sezon sonuna kadar gerçekleşebilecek hava durumlarını tahmin ederek verim konusunda kabaca bir tahmin yapabilmekteler. Tabiki hasata yaklaşılırken yapılan tahminler, ortada büyümüş bitkiler, bütün sezona ait bilgiler olduğu ve birşeylerin ters gitmesi için daha az zaman olduğu için daha başarılı olacaktır.

Zoom Sign
A field of barley
Arpa tarlası.
Kaynak: Wikimedia Commons
Zoom Sign
Fields in Italy, seen by SPOT satellite
Tarlalara ait sahte renk kombinasyonu ile oluşturulmuş SPOT görüntüsü (Italya) .
Kaynak: Satellite Imaging Corporation and SPOT Image Corporation

Ürün verim tahmini için gözlem verileri

Uzaktan algılama verilerini gelecek verim tahminleri için nasıl kullanabiliriz? Belirli türdeki bitkiler elektromanyetik radyasyonu yansıtır ve biz de bitki durumunu uzaktan algılama verileri ile değerlendirebiliriz. Bu verileri de diğer türdeki veriler ile karmaşık modellerde birleştirdiğimizde (iklimsel durum gibi) çok erken aşamalarda bile hasatta ne kadar ürün alacağımızı tahmin etmek mümkündür.

Soru: Ülkenizde yetişen en önemli bitkiler nelerdir?