10. Çalışma Belgeleri

Bölüm 1: Bitki Durumunun Gözlemlenmesi

Bölüm 2: Ürün Verim Tahminlemesi

Bölüm 3: Bitki Tanımlaması