1. Bitki Durumunu Gözlemlemek

Besin maddesi eksiklikleri

Zoom Sign
Nitrogen deficiency
Yapraklarda azot eksikliği belirtileri.
Kaynak: Wikimedia Commons

Besin maddelerinin eksikliği, bitkileri normal gelişimlerinden alıkoyar. Bazı belirli besleyiciler klorofil üretimi ile doğrudan veya dolaylı bir ilişki içinde bulunurken, yaprak renginde ayırtedici bir etkiye sahiptirler. Örneğin azot eksikliği öncelikle yaprakta damarların (yaprakta besleyiciler damar ağı ile dağılırlar) etrafında sararmalar ile, sonra yaprağın geri kalanında da sararmalar, ardından yavaş yavaş kırımızı ve kahverengine dönüşü ile ayırt edilebilir.

Nitrogen deficiency
Mısır bitkisinde azot eksikliği belirtisi.
Kaynak: Goverment of Ontario, Canada, Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs
© Queen's Printer for Ontario


Zoom Sign
Manganese deficiency
Gül yaprağında manganez eksikliği.
Kaynak: Wikimedia Commons

Azot noksanlığının tersine, manganez eksikliği önce yaprağın dış tarafındaki sararmalar (kloroz) şeklinde ve en son olarak damarlarda kendini belli eder. Noksanlık ilerledikçe sarı yaprak ayası kuruyup ölür ve koyu kahverengi bir renk alır.

Sarılık ilerleme şekline ek olarak, azot ve manganez noksanlıklarının bir farklılığı daha vardır. Manganez noksanlığı öncelikle, bitkinin üst kısmına yakın yerlerde çıkmış genç yaprakları etkiler. Diğer tarafta azot noksanlığı, daha çok toprağa yakın olan bitkinin alt kısmlarındaki yaşlı yapraklara etki etmeye meyillidir. Örneğin soldaki iki mısır yaprağına bakın. Her iki bitkide de yaşlı ve alçaktaki yapraklar ortalarından başlayarak sarardığı halde, üstteki yapraklar çok daha yeşiller.

Bitkinin strese girmesi için bir çok faktör etkili olabilir. Su azlığı, besin maddesi eksiklikleri ve yaprakların mantar, bakteri gibi dış kaynaklı organizmalar tarafından tahrip edilmesi, bitki stresinin en sık karşılaşılan sebeplerindendir. Bunların hepsi klorofil üretimini, yani yaprak kayıplarını ve yaprak renginin yeşilden sarıya, kırmızıya sonunda da kahverengiye dönmesinin sebepleridir.