3. Bitki Tanımlaması

San Luis valley
San Luis Vadisinin bir bölümü. Uydu görüntüsü (gerçek renk)
Kaynak: Google Earth

Bitki tiplerine ait harita oluşturulması

Farklı tarihlerde çakilmiş, farklı bantlara ait uydu görüntülerinin birlikte kullanılması ile her pikselin sınıflandırılması ve bir bitki türüyle ilişkilendirilmesi mümkündür. Bu işleme görüntü sınıflandırılması denir.Oldukça fazla zaman isteyen ve çok sayıda hesaplama gerektiren bir işlemdir. Neyse ki, görüntü işleme programları bu işyükünün altından kalkacak algoritmalar ile donatılmışlardır. Yazılım, kullanılabilir bütün bantlardaki bilgileri alıp, pikselleri benzer yansıma karakteristiklerine göre gruplar ve bitki örtüsü bilgisini kullanarak bitki tiplerini tanımlar

Sınıflandırmanın sonucunu sağdaki görüntüde görebilirsiniz. Bu örnek için AVIRIS isimli bir sensörden alınan veriler kullanıldı. Bu veri, kullanılan sensör bir uçağa bağlı iken (uyduya değil) alındı. Uçak ile alınmış verilerin avantajı, yüksek yersel çözünürlüğe sahip olması (ortalama her 1 metre için 1 piksel) ve uçak sensörlerinin çok sayıda banda sahip olmasıdır. Ayrıca verinin ne zaman alınacağını seçmek de kullanıcıya kalmıştır. (çok sabit bir yörünge planı olan uyduların aksine)

Zoom Sign
Crop type distribution
Çeşitli bitki tiplerinde bitki sınıflandırması.
Kaynak: U.S. Geological Survey
Bir gelişme periyodundaki birden fazla tarihe ait verilerin kullanılması, her bitki türünün gelişme aşamalarının farklı olasından dolayı, farklı bitki türlerinin tanımlanmasını mümkün kılar. Ekim ve hasat tarihleri de farklıdır. Bu bilgi ve uzaktan algılama verilerini birlikte kullanmak bitkileri sınıflandırmak ve onları tanımlamak için geçerli bir yoldur. Aynı zamanda bitkilerin stres altında bulunabileceklerini de hesaba katmalıyız. Çünkü stres bitkilerin yansıma miktarlarını değiştirir. Bu bitkileri olduklarından farklı tanımlamamıza olanak verebilir. Bu hataları azaltmanın yolu ise aynı büyüme periyoduna ait farklı zamanlarda alınmış daha fazla uzaktan algılama verisini elde etmektir.