4. Hassas Tarım

Gübreleme ve ilaçlama ihtiyaçlarının belirlenmesi

Ürün veriminin sezonun başlarında tahmin edilmesi ile arazideki bitki besin maddelerince zayıf bölgeleri belirlemek mümkündür. Besin maddelerinin eksikliği, bitkinin büyümesini yavaşlatır ve verim potansiyelinde düşüşlere sebep olur. Bu yüzden bitkilerin bütün sezon boyunca besin maddelerine ulaşabilmeleri çok önemlidir. İstenilen miktarda gelişmeyen bitkilerin ve Yaprak Alan Indeksinin düşük olduğu yerlerin tespit edilmesi ile çiftçi, hangi alanların gübre uygulamasına ihtiyacı olduğunu belirleyebilir.

Aynı durum böcek ilaçları için de geçerlidir. Yabancı otlar oldukça farklı spektral imzaya sahip olabildiklerinden, ürün ile karşılaştırıldığında, uzaktan algılama ile yoğun oldukları bölgeler tanımlanabilir. Yabancı otların tarlaya yayılması oldukça sık görülen bir durumdur. Diğer taraftan, yabancı otlar gibi, mantarlar ve bakteriler de tarla sınırlarında görünüp tarlaya yayılmaya başlayabilirler.

Adjustment of applicators
Çok düşük hacimli yabancı ot ilaçlama aracının ayarlanması. Bu yöntem ile zirai alanda kullanılan kimyasalların kullanımı büyük ölçüde azaltıldı.
Kaynak: Keith Weller, USDA Agricultural Research Service

Uzaktan algılama ve GPS'in kullanılması ile gübrelerin ve ilaçların tam olarak nerelerde kullanılması gerektiği tespit edilebiliyor. VRT (The Variable Rate Treatment), gerekli kimyasalların, sadece gereken alanlarda ve gerekli miktarlarda kullanılmasını düzenleyen bir sistemdir.

Zoom Sign
Variable Rate Treatment
Değişebilir-oran uygulamaları.
Kaynak: Oklahoma State University


Tarlaya uygulanan ilaçların ve gübrelerin çoğu, buharlaşma, yüzey akıntısı yada toprağa sızma ile diğer alanlara geçerek yüzey altı sularına karışırlar. VRT'nin kullanımı ile tarlaya uygulanan kimyasal miktarı büyük ölçüde azaltılır. Bu sistem kullanıldığında daha az kimyasal kullanılması nedeniyle çiftçinin daha az masraf yapmasına ve çevrenin daha az kirlenmesine yardımcı olur.

Ayrıca, zirai ilaçlara ve gübrelere ek olarak, su da dünya üzerinde temiz ve kullanılabilir su kaynaklarının azalması nedeniyle daha değerli hale gelmiştir. Değişken miktarlı uygulamaların kullanılmasıyla kurtarılan suyun değeri zaten önemli iken, gelecek yıllarda bunun önemi çok daha fazla olacaktır.

Böcek istilalarına karşı erken uyarı

Zoom Sign
SPOT image of fields near Berzordf Lake (May 2005)
Mississippi Nehri deltasının, böcek saldırılarına karşı en hassas bölgelerinin belirlenmesine yönelik harita.
Kaynak: Environmental Health Perspectives, Sayı 108 (3), Mart 2000

Üstteki görüntüde görüldüğü gibi, traktörlere eklenmiş kombine sensörlerden elde edilen bilgiler ile tarlada ilaç uygulanması gereken yerlerin belirlenebildiği bir harita yaratmak mümkündür. Tarla, uzaktan algılama verilerinden ulaşılan bitki örtüsü indeksi değerlerine göre tanımlanmış bir çok bölgeye ayrılarak sınıflandırılabilir. Bu örnekte, bitki örtüsü indeksinin belirli bir eşik değeri seçilmiş ve tarla, ilaçlanması gereken ve ilaçlanmaya gerek olmayan iki farklı bölgeye ayrılmıştır.

Her ne kadar uzaktan algılama verileri hangi bölgelerdeki bitkilerin beklenen miktarda gelişmediğini gösterse bile, gelişmeme sebebinin ne olduğunu sadece uzaktan algılama verileri ile anlamamız mümkün olmayabilir. Bu aşamada çitçinin dikkatini tarlanın belirli bölümlerine çekecek haritalar oluşturularak, deneyimli çiftçilerin sorunun besin maddesi eksikliği, su eksikliği veya yabancı otların / böceklerin sebebiyle olduğuna karar verebilmesi sağlanır.

Traktörlere eklenen sensörler ve GPS algılayıcıları ile yüksek doğrulukta ve coğrafi kordinatları belirli veriler toplanabilir. Bu bilgilerin yoğunluğu ayarlanabilir uygulayıcılar ile kullanılmasıyla sadece gereken kadar kimyasalın, gereken bölgelere uygulanması sağlanabilir. Bu, çiftçi tarafından kimysallara daha az para harcanması ve daha önemlisi daha az kimyasalın çevreye karışması anlamına gelir.