4. Hassas Tarım

Zoom Sign
SPOT image of fields near Berzordf Lake (May 2005)
1sn aralıklar ile popülasyon ve verim sensörleri ile kaydedilmiş hasat popülasyonu ve ürün verimi haritası. (Missouri, 1996)
Kaynak: Integrated Crop Management newsletter, Iowa State University

Bitki popülasyonu ve gelecek verim tahmini

Farklı dalgaboylarında bitkilerin yansıma değerlerinin ölçülmesi ile bitkinin durumu hakkında bir çok bilgi edinmek mümkündür. Üstteki örnekte, traktörün üzerindeki sensörler ile hazırlanmış, tarlanın görsel temsilini görebilirsiniz. Bu bilgi ile bitki örtüsü indekslerini ve Yaprak Alan Indeksini (Leaf Area Index, LAI) bulabiliriz. Bitki popülasyonundaki artış, yeşil aksamın miktarına etki ettiği için ortalama yakın-kızılötesi yansımasında artışa sebep olurken, kırmızı yansımasında düşüşe sebep olur. Daha önceki çalışmalardan, bu iki dalgaboyunu kullanan indeksle ile bitki miktarı arasında bir ilişki olduğu bilinmektedir. Bu tahminlerden bitki popülasyonunun miktarını sağlayabiliriz.

Bu sensörlerden sağlanan veriler, ayrıca gelecek verim tahmini yapılmasında da kullanılabilir. Bitki örtüsü azken, NDVI (Normalised Difference Vegetation Index) veya SAVI (Soil-Adjusted Vegetation Index) hesaplayarak bitkilerin canlılığı ile ilgili bilgi elde edebiliriz. Belirli zamanlarda ölçülmüş bitki indeksleri ile son ürün verimi arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için çok sayıda araştırma yapılmıştır. Bu ilişkiler son ürün verimini tahminlemeye yardım etmek için ,traktörlere monte edilmiş sensörlerden gelen verilerin kullanılabilmesini sağlayabilir. Bu ilişkilerden herbiri genellikle sadece belirli bölgede yetişen, belirli bitkiler için geçerli olup büyüme sezonu boyunca belirli zamanlarda uzaktan algılanmış verilerin toplanması ile kullanılabilir.

Combine with sensors
Yansımaları kaydedn sensörlerin kombinasyonu.
Kaynak: Oklahoma State University

Soru: İki sınıflandırma görüntüsüne bakın. Ürün verim sınıflandırmasında oldukça düşük verim miktarını (mavi renk) gösteren iki dikine çizgiyi nasıl açıklarsınız?

Cevap