4. Hassas Tarım

Hassas tarımda uydu verileri

Traktörlere monte edilmiş sensörler tarafından sağlanan uzaktan algılama verileri çok yüksek mekansal çözünürlüğe sahiptir ve traktör hareket ettikçe alındığı için neredeyse kesintisiz bir bilgi akışını sağlarlar. Yabancı otlarla mücadele gibi bazı yöntemler için, bu yüksek çözünürlük oldukça kullanışlıdır. Diğer bazı uygulamalar daha düşük çözünürlükteki veriler ile de gerçekleştirilebilir. Bu konuda, traktörler ile veri toplamaya alternatif olarak uydulardan sağlanan görüntüler kullanılabilir.

QuickBird uydusu bunlardan biri. QuickBird 2.5 metre yersel çözünürlüğe ve yakın-kızılötesi, mavi, kırmızı, yeşil olmak üzere dört banda sahip. Her ne kadar kısa-dalga kızılötesi bantları olmasa da (1100nm civarı) kırmızı ve yakın-kızılötesi bantları, çoğu ortak bitki indeksini hesaplamada ve bunları zirai uygulamalarda kullanmaya yeterlidir.

Zoom Sign
High spatial resolution satellite
Yüksek yersel çözünürlüklü sahte renk görüntüsü ve yüzdelik alan kullanımları.
Kaynak: Stephan J. Maas, Texas Technical University

Sulama düzenini sağlamak

Pattern of variable requirements for irrigation within one field
Aynı tarla içinde değişen oranlarda sulama isteği deseni (yeşil renk yüksek, sarı renk orta, kırmızı ise düşük su içeriğini gösteriyor.)
Kaynak: Satellite Imaging Corporation and DigitalGlobe

Üstteki görüntüde, tarladaki sulama ihtiyacının bölgelere göre değişimini görüyoruz. Tarlanın ortasında kalan yeşil bölgeler yeterince sulanmış, kırmızı alanların ise oldukça fazla miktarda suya ihtiyaçları var. Her ne kadar QuickBird uydusunun, su içeriğinin belirlenmesi için gerekli olan termal bantları olmasa da,(daha fazla bilgi için bu sayfaya bakın ), su noksanlığının belirtileri birkaç basit bitki indeksi ile belirlenebilir. Bu bilgi ile, çiftçi, hangi bölgelerin daha çok sulanması gerektiğini bilerek, sulama yöntemini devamlı olarak ayarlar.

Soru: Uydu görüntüsündeki iki adet düşey gri çizgi nedir?

Cevap