Inhoudsopgave

Chapter 4

4. Precisielandbouw

    Aardobservatiegegevens gebruiken voor individuele akkers
Games

5. Bijkomend materiaal
    Bijkomende informatie over specifieke onderwerpen,
     oefeningen, antwoorden, tutorials en spelletjes
References

6. Literatuurreferenties
    Een lijst met referenties van literatuur- en
    gegevensbronnen evenals aanbevelingen als je er
    meer over wilt lezen
Links

7. Links
    Een lijst met nuttige externe links om je kennis
    over teledetectie in de landbouw te verdiepen
Image Credits

8. Referenties van beeldmateriaal
    Een lijst met alle beelden die in de tutorial gebruikt zijn
    met vermelding van de oorsprong ervan
Authors

9. Auteurs
    Een lijst met auteurs die de tutorial over teledetectie
    in de landbouw hebben gecreëerd
Worksheets

10. Werkbladen
    Een lijst met werkbladen en daarbij behorende informatie
    voor gebruik in de klas